Wójt Gminy Biała oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej serdecznie zapraszają mieszkańców Gminy Biała na uroczyste odsłonięcie tablic upamiętniających weteranów walk i wojen o niepodległość

i granice odradzającej się Rzeczypospolitej Polskiej.