16 października 2018 r. w Łódzkim domu Kultury odbyła się  uroczysta Gala wręczenia Nagród Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury. W bieżącym roku samorząd wojewódzki  za szczególne

osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniana i ochrony dóbr kultury  przyznał nagrodę Zespołowi Śpiewaczemu Biała. Dla Zespołu jest to szczególne wyróżnienie , gdyż w bieżącym roku zespół obchodzi 40 – lecie swojego powstania. Panie z Zespołu poczuły się w tym tak ważnym dla Nich roku szczególnie docenione.
Symboliczny czek na kwotę 4.000,00 zł. Zespołowi wręczyli Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Marek Mazur wraz z Wicemarszałkiem Województwa Łódzkiego Arturem Bagieńskim.
Paniom w tej pięknej uroczystości towarzyszyli: Przewodnicząca Rady Gminy Biała – Pani Małgorzata Pichlak,  Radny Rady Powiatu Wieluńskiego – Pan  Grzegorz Mielczarek oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej – Pani Katarzyna Pichlińska.
Wszystkim członkiniom Zespołu Śpiewaczego z Białej serdeczne gratulujemy oraz życzymy dalszej długiej owocnej pracy i satysfakcji tego co osiągają oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

4438782720229050277610988283575085877428224n
4432745719112296922457746445921518093336576n
4428847422997185236328252240526675584483328n
4428406510985972803044158830828999711129600n
4418592621261809309801515085939640146329600n
442250264808811724193536935407322931920896n