Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przesyła informację o ogłoszonej w czerwcu 2018 r. VII edycji Konkursu „Ekobelfry”, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie

najbardziej aktywnych nauczycieli, prowadzących działalność na polu edukacji ekologicznej oraz szkół i przedszkoli propagujących tematykę ochrony środowiska w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018. Termin składania zgłoszeń mija 01 października 2018 r.

Więcej informacji o konkursie: http://wfosigw.lodz.pl/konkursy_o_nagrode_funduszu/article,2164,1,1.html