Wójt Gminy Biała, Przewodnicząca Rady Gminy Biała oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej serdecznie dziękują wszystkim mieszkańcom gminy Biała, przede wszystkim Tym którzy czynnie

przyczynili się do zorganizowania uroczystej oprawy Dożynek Powiatu Wieluńskiego Biała 2018.

Dziękujemy księżom parafii z Gminy Biała Mirosławowi Rapci, Damianowi Magierze, Wojciechowi Szulakiewiczowi, Józefowi Ogorzałemu za odprawienie dziękczynnej mszy świętej.

Dziękujemy Gospodarzom Dożynek – Sołectwu Naramice, Starostom Dożynek Pani Dorocie Szkudlarek i Panu Zbigniewowi  Rosiakowi, jednostkom straży pożarnej z Białej, Brzozy i Wiktorowa, delegacjom z Gmin Powiatu Wieluńskiego, wystawcom, pocztom sztandarowym, sołectwom za udział i piękne stoiska, Orkiestrze Dętej z Naramic, kapeli „Lututowianie”, Zespołowi Śpiewaczemu „Naramianki”, Zespołowi Śpiewaczemu z Białej, Orkiestrze Dętej „Vivo” z Białej, artystkom i artystom z GOKiS w Białej, wszystkim mieszkańcom i sołtysom, którzy wystroili okazjonalnie posesje.

Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Mariana Jarząba oraz Pana Jana Koniarczyka za udział z zaprzęgami konnymi w orszaku dożynkowym. Panu Janowi również za zorganizowanie i skoordynowanie przejazdu i wystawy sprzętu rolniczego.

Państwu Sykuła i Państwu Szkop za użyczenie parkingów.

Komendzie Powiatowej Policji w Wieluniu dziękujemy za zabezpieczenie przejazdu i przejścia kolumny dożynkowej  po drodze krajowej nr 74 j, Lokalnej Grupie Działania Wieluńsko – Sieradzkiej za użyczenie  namiotów, Staroście Wieluńskiemu Andrzejowi Stępniowi i pracownikom Starostwa Powiatowego w Wieluniu za udział we współorganizowaniu dożynkowego przedsięwzięcia.

Dziękujemy pracownikom Urzędu Gminy Biała, brygadzie remontowo – obsługowej za wkład pracy - także społeczny - i za zaangażowanie w organizację dożynek. Dziękujemy również pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za aktywną obsługę i zaangażowanie w organizację dożynek.

Szczególne podziękowania składamy Panu Wójtowi Gminy Czarnożyły Andrzejowi Modrzejewskiemu, Ks. Prob. Markowi Jelonkowi z Czarnożył, Panu Romanowi Chabinowskiemu oraz grupie rekonstrukcyjnej ze Stowarzyszenie Pamięci 19 Pułku Ułanów Wołyńskich im. Gen. Edmunda Różyckiego z Opola za uświetnienie dożynek ceremonią zakończenia 100.kilometrowego rajdu konnego po powiecie wieluńskim odbytego dla uczczenia 100.rocznicy Odzyskania Niepodległości RP.

Dziękujemy za tak liczną obecność. Potwierdza ona potrzebę organizowania corocznie dożynek, wynagradza wszelkie trudy, jakie wiążą się z ich przygotowaniem.