Zarząd Stowarzyszenia LGD „Ziemia Wieluńsko - Sieradzka” ogłasza konkurs na stanowiska: Pracownik ds. Administracyjno – Projektowych oraz na stanowisko księgowego. Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia

Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Wieluńsko - Sieradzka”

ul. Kilińskiego 23, 98-300 Wieluń.

Linki do ogłoszeń o naborach:

http://www.zw-s.pl/index.php/2-uncategorised/347-ogloszenie-o-konkursie-na-stanowisko-pracownik-ds-administracyjno-projektowych-2

http://www.zw-s.pl/index.php/2-uncategorised/348-ogloszenie-o-konkursie-na-stanowisko-ksiegowego