W dniu 23.08.2018 r. cztery jednostki z terenu gminy Biała otrzymały sprzęt, którego zakup został współfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. 

W ramach projektu zakupiono rozpieracz z ramieniowy z akcesoriami (LUKAS) oraz 3 torby ratownicze OSP R1 na łączną kwotę 29.841,60 zł. 

OSP Biała otrzymała rozpieracz ramieniowy wraz z akcesoriami, którego koszt zakupu wyniósł 27.849,00 zł, z czego dofinansowanie - 27.570,51 zł i środki własne gminy – 278,49 zł.

OSP Łyskornia, OSP Naramice i OSP Zabłocie otrzymały torbę ratowniczą OSP R1, których łączny koszt zakupu wyniósł 1.992,60 zł, z czego dofinansowanie – 1.972,67 zł i środki własne gminy – 19,93 zł.

Zakupione wyposażenie będzie służyć do udzielenia pomocy poszkodowanym podczas prowadzonych działań ratowniczych.

P1090289
P1090287
P1090286
P1090285
P1090284
P1090283
P1090281
P1090280
P1090279
P1090276
P1090275
P1090272
P1090289 P1090287 P1090286 P1090285 P1090284 P1090283 P1090281 P1090280 P1090279 P1090276 P1090275 P1090272