W związku z panującymi upałami i prognozami przewidującymi dalsze utrzymywanie się wysokich temperatur, Wójt Gminy Biała zarządzeniem nr 341/18
z dnia 1 sierpnia 2018 r. skrócił czas pracy

pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Gminy Biała.

W związku powyższym zmianie ulegną godziny pracy Urzędu w następujących terminach:

1 sierpnia 2018 r. od 8.00 do 14.00

2 sierpnia 2018 r. od 7.00 do 14.00

3 sierpnia 2018 r. od 7.00 do 14.00

                                                                                                                                                                                                         Wójt Gminy Biała

/-/ Aleksander Owczarek