W dniu 8 lipca 2018 r. jednostka OSP Młynisko obchodziła Jubileusz 100-lecia powstania jednostki. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, wśród nich Wójt Gminy Biała

– Pan Aleksander Owczarek, Przewodnicząca Rady Gminy Biała – Pani Małgorzata Pichlak wraz z radnymi, Wicestarosta Powiatu Wieluńskiego – Pan Marek Kieler, radny Rady Powiatu Wieluńskiego – Pan Grzegorz Mielczarek, radny Sejmiku Województwa Łodzkiego – Pan Andrzej Chowis wraz z pracownikiem Wydziału ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Obronności Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – Pan Zbigniew Osiciński. Druhowie gościli również przedstawicieli władz Związku OSP RP, wśród nich Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi – druha Jana Rysia, Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w  Białej – druha Jana Leszczyńskiego wraz z członkami zarządu oraz Honorowego Prezesa ZOG ZOSP RP w Białej – druha Mariana Wilka. W uroczystości wzięli również udział Poseł na Sejm RP – Piotr Polak, Komendant Powiatowy PSP Wieluń – mł. bryg. Tomasz Lewiński, Honorowy Prezes OSP Biała – druh Eugeniusz Mak, a także druhowie z zaprzyjaźnionych jednostek OSP oraz osoby wspierające jednostkę w swoich działaniach. Obchody Jubileuszu rozpoczęły się zbiórką przed budynkiem OSP Młynisko, skąd nastąpił przemarsz do kościoła parafialnego p.w. Św. Jana Nepomucena w Młynisku. Uroczysta Msza św. w intencji strażaków i ich rodzin odprawiona została przez księdza proboszcza Sławomira Wodzisławskiego.

Część oficjalna uroczystości odbyła się na boisku sportowym w Młynisku, gdzie po podniesieniu flagi państwowej i powitaniu gości nastąpił odczyt wyciągu z kroniki OSP. Strażacy oddali hołd zmarłym strażakom z jednostki poprzez złożenie kwiatów i zapalenie znicza na miejscowym cmentarzu. Ważnym punktem w obchodach było poświęcenie oraz uroczyste przekazanie sztandaru jednostce, a następnie jego odznaczenie Złotym Znakiem Związku. Wręczono również medale i odznaczenia zasłużonym strażakom, wśród nich:

Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa
dh Eugeniusz Zwierz, dh Wiesław Szymczak

Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa
dh Bogdan Owczarek, dh Dariusz Stanek, dh Radosław Dwornicki

Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa
dh Dorota Mikuś

Odznaka Wzorowy Strażak.
dh Wojciech Owczarek, dh Rafał Misiak, dh Waldemar Raducki, dh Marcin Misiak, dh Adam Browarny

Za Wysługę Lat – „70”
dh Antoni Stangret, dh Franciszek Wolniak, dh Edward Juszczak.

Za Wysługę Lat – „45”:
dh Józef Howis, dh Wacław Sudomirski, dh Kazimierz Browarny, dh Eugeniusz Zwierz.

Za Wysługę Lat „35”:
dh Daniel Maciejewski, dh Józef Misiak.

Za Wysługę Lat „30”:
dh Roman Mikuś, dh Wiesław Szymczak.

Za Wysługę Lat „25”:
dh Bogdan Owczarek, dh Radosław Dwornicki, dh Artur Białek, dh Andrzej Howis.

Za Wysługę Lat „20”:  
dh Grzegorz Kowalski, dh Dariusz Stanek.

Za Wysługę Lat „15”:
dh Dariusz Cielek, dh Michał Kuźnik, dh Wojciech Owczarek, dh Łukasz Maniak.

Za Wysługę Lat „10”:
dh Adam Browarny, dh Marcin Misiak, dh Rafał Misiak, dh Dorota Mikuś, dh Krzysztof Znamiec.

Za Wysługę Lat „5”:
dh Waldemar Raducki.

Odznaka Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza – brązowa:
dh Rafał Szczepański, dh Kuba Koryciak, dh Sebastian Chmiel, dh Kamil Kozierkiewicz, dh Szymon Siedlecki, dh Damian Misiak, dh Mateusz Chowis, dh Paweł Szymczak, dh Milena Maniak, dh Martyna Dwornicka, dh Dominika Kapral, dh Katarzyna Krajcer, dh Kinga Stanek, dh Klaudia Białek, dh Anita Howis.

Druhowie z jednostki zaplanowali na ten dzień również część rozrywkową dla mieszkańców w postaci koncertu kapeli góralskiej oraz dyskoteki prowadzonej przez DJ-a. Zabawa trwała do białego rana.

30
28
29
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
9
10
92
91
90
8
7
6
5
3
4
2
1
30 28 29 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 9 10 92 91 90 8 7 6 5 3 4 2 1