Ze względu na przedłużającą się suszę, na podstawie zarządzenia nr 335/18 Wójta Gminy Biała z dnia 09 lipca 2018 r. wprowadza się od dnia 10 lipca 2018 r. bezwzględny zakaz podlewania upraw rolnych,

ogródków przydomowych, działkowych i zieleńców oraz mycia samochodów, maszyn i pojazdów rolniczych w godzinach 5.30 – 22.30 na terenie gminy Biała wodą pochodzącą z gminnej sieci wodociągowej.

W stosunku do tych, którzy nie będą przestrzegać w/w zakazu zostanie wszczęte postępowanie administracyjne: najpierw upomnienie, w dalszej kolejności kara pieniężna.

Zakaz obowiązuje do odwołania.

Wójt Gminy Biała

Aleksander Owczarek

Zarządzenie Nr 335/18 Wójta Gminy Biała z dn 09 lipca 2018 r. w sprawie ograniczenia poboru wody z gminnej sieci wodociągowej.