Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Młynisku, Wójt Gminy Biała oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej zapraszają na uroczyste obchody Jubileuszu 100-lecia OSP Młynisko oraz Festyn Letni.