W dniu 13 czerwca opublikowana została - zatwierdzona przez Wojewodę Łódzkiego Zbigniewa Rau - lista zadań zakwalifikowanych w województwie łódzkim do  dofinansowania w 2018 r. w ramach Rządowego

Programu na rzecz Rozwoju i Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Wniosek Wójta Gminy Biała dotyczący zadania Przebudowy drogi gminnej nr 117117E Dębina – Przychody znalazł się na 15. miejscu wśród 34. zakwalifikowanych do dofinansowania. Wartość części tego zadania - realizowanej w 2018 r. - wynosiła 302 225,82 zł, a wielkość przyznanego dofinansowania wyniosła 241 780,00 zł.