W ubiegłym tygodniu miały miejsce dwie wizyty Wójta Gminy Biała Aleksandra Owczarka w Warszawie. Pierwsza związana była z udziałem w konferencji poświęconej problemom rozwoju sportu w gminie,

współpracy samorządów, związków sportowych i klubów sportowych. W konferencji mającej miejsce w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego prelegentami i dyskutantami byli m. in. Otylia Jędrzejczak, Jerzy Engel, Apoloniusz Tajner, Maciej Szczęsny. Konferencja odbywała się pod hasłem ,,Sfinansujemy sport w Twojej Gminie”. Wójt zgłosił Gminę Biała do udziału w tym projekcie realizowanym przez Fundację Orły Sportu. Czy gmina nasza zostanie zakwalifikowana - czas pokaże. Ze względu na duże zainteresowanie wśród Gmin, o uczestnictwie w akcji zadecyduje kolejność zgłoszeń.  Do tej pory do projektu Sportbonus Dzieciom przyłączyło się już ponad: 5,5 tys. Szkół i Drużyn sportowych, 130 000 Rodziców oraz 1100 Firm.

Sportbonus Dzieciom, to szereg korzyści dla Gminy:

  • Środki finansowe dla Szkół i Drużyn sportowych;
  • Rozwój lokalnej przedsiębiorczości – zwiększenie sprzedaży;
  • Integracja lokalnej społeczności – zaangażowanie Rodziców, Trenerów, Firm;
  • Promocja Gminy w Polsce i regionie.

Siedziba PKOL

Dyskusja z udziałem Jerzego Engela

Wójt Aleksander Owczarek w rozmowie z Otylią Jędrzejczak

Druga z wizyt miała miejsce w Ministerstwie Infrastruktury. Uczestniczył w niej wraz z Wójtem b. Poseł RP Wojciech Szczęsny Zarzycki. Wizyta miała na celu czynienie dalszych zabiegów o zainstalowanie na drodze krajowej nr 74 j w Gminie Biała odcinkowego pomiaru prędkości w obszarze gęsto zabudowanym.