Gmina Biała pozyskała środki finansowe na zakup specjalistycznego sprzętu dla następujących jednostek ochotniczych straży pożarnych: 1. OSP Biała – rozpieracz ramieniowy z akcesoriami – 28.000,00 zł.


2.    OSP Łyskornia – torba ratownicza – 1.200,00 zł.
3.    OSP Naramice – torba ratownicza – 1.200,00 zł.
4.    OSP Zabłocie – torba ratownicza - 1.200,00 zł.
5.    OSP Młynisko – cylinder rozpierający (z zestawem końcówek) oraz zestaw węży hydraulicznych – 17.000,00 zł.

Środki finansowe w wysokości 31.284,00 zł na zakup sprzętu z pkt 1-4 pozyskano z Funduszu Sprawiedliwości w ramach Programu I Priorytet III B „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa”. Wkład gminy Biała w realizację tego zadania wynosi 316,00 zł.

Środki finansowe w wysokości 17.000,00 zł na zakup sprzętu z pkt 5 pozyskano z budżetu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadania w zakresie zakupu sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.