Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej serdecznie zapraszają na Festyn

Rodzinny "Bawimy się bez alkoholu".