Wójt Gminy Biała, Radna, Sołtys oraz Rada Sołecka Sołectwa Janowiec mają zaszczyt zaprosić wszystkich mieszkańców na uroczyste otwarcie Placu Zabaw. 6 maja 2018 r., godzina 1500 - teren rekreacyjno

wypoczynkowy w m. Poręby.