W związku z prośbą Komendanta Komisariatu Policji w Białej, przypominamy mieszkańcom gminy o obowiązku używania elementów odblaskowych przez pieszych poruszających się po zmierzchu drogą

poza terenem zabudowanym. Odblaski powinny być widoczne dla innych uczestników ruchu.

Elementami odblaskowymi mogą być przedmioty doczepiane do ubrania, opaski, kamizelki oraz smycze. Zaleca się umieszczać odblaski na wysokości kolan, dłoni, w okolicach środka klatki piersiowej i pleców - wówczas będziemy mieli pewność, że elementy te są widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego.

Obowiązek ten nie dotyczy tylko pieszych poruszających się po chodniku lub po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych. Pieszy jest bowiem zobowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.

Pieszy, który porusza się po ciemnej drodze bez odblasków jest praktycznie niewidoczny. Kierowca jest w stanie zauważyć go dopiero z odległości około 20-30 metrów. Pieszy wyposażony w elementy odblaskowe jest widoczny już z ponad 150 metrów.

Nie stosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych stanowi wykroczenie z art. 97 Kodeksu wykroczeń w związku z art. 11 ust. 4a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Nie zapominajmy o odblaskach, które mogą uratować nam życie.