W programie TVP3 Łódź w dniu 4 kwietnia br. miała miejsce debata dotycząca oświaty. Rozmawiano o uwarunkowaniach organizacji nowego roku szkolnego2018/19, o podwyżkach dla nauczycieli

i subwencji oświatowej dla gmin. W programie wykorzystano materiały zawierające  wypowiedzi Dyrektora Publiczne Szkoły Podstawowej w Naramicach Tomasza Czarnego (początek nagrania)  i Wójta Gminy Biała  Aleksandra Owczarka (ok. 15 min. nagrania).

Link do programu: http://lodz.tvp.pl/36653096/04042018-cz2