Zabiegi mieszkańców Brzozy, radnego gminnego Daniela Sazona, sołtysa Bolesława Cygi i Wójta Gminy o kontynuację konserwacji rzeki Pyszna przynoszą efekt. Prace  konserwacyjne w ubiegłym roku

przerwano ze względu na warunki jakie stworzyła aura – bark dostępu z powodu rozlewisk do pasa rzecznego. Obecnie zarządzający rzeką deklaruje wolę przystąpienia do dalszych prac konserwacyjnych. W załączeniu pisma w tej sprawie.