Aby Święta Wielkiej Nocy były wzorem duchowego wzbogacenia i umocnienia dającego radość, pokój i nadzieję. Wszelkiej pomyślności życzą Mieszkańcom Gminy Biała życzą: Małgorzata Pichlak

- Przewodnicząca Rady Gminy Biała z Radnymi oraz Aleksander Owczarek - Wójt Gminy Biała wraz z pracownikami Urzędu Gminy Biała.