Wczoraj w kościele pw. Św. Piotra w okowach pożegnaliśmy społecznika, działacza na rzecz naszej gminy i strażaka - druha Stanisława Skrzypeckiego. Msza żałobna koncelebrowana była przez Proboszcza

Parafii - ks. Mirosława Rapcię i naszego rodaka - ks. Zdzisława Gwiazdę. Druha Skrzypeckiego żegnali najbliżsi, przyjaciele oraz wiele zastępów straży pożarnej z terenu powiatów wieluńskiego i wieruszowskiego.

Słowa pożegnania w imieniu zebranych druhów strażaków skierował Honorowy Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Białej – druh Marian Wilk. Wymienił on wiele inicjatyw społecznych, w które angażował się zmarły oraz odznaczenia i medale, którymi został uhonorowany.

W imieniu samorządu druha Stanisława Skrzypeckiego pożegnał Wójt Gminy Biała – Pan Aleksander Owczarek.

W uroczystościach pogrzebowych wzięli udział przedstawiciele Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi, Komendy Powiatowej PSP w Wieluniu, Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wieluniu, Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Białej, Rady Gminy Biała oraz delegacje jednostek OSP z terenu gminy i powiatu.

Cześć Jego Pamięci!