Wójt Gminy Biała informuje, że w dniach: 24 grudnia 2018 r. (Wigilia) oraz 31 grudnia 2018 r. (Sylwester) kasa Urzędu Gminy Biała będzie czynna w godzinach od 700 do 1030. Zmiana uwarunkowana jest czasem pracy B.S. Biała.