Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i zmieniająca ostateczną decyzję Starosty Wieluńskiego udzielającą pozwolenia na budowę składowiska odpadów zawierających azbest.