W dniu 31 stycznia br. Gmina Biała złożyła w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi wniosek o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju

infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na zadanie pn. “Budowa kortu tenisowego w miejscowości Łyskornia, gm. Biała”.

Wartość robot przewidzianych w ramach realizacji przedmiotowego zadania/ wartość kosztorysowa – 169 477,37 zł.

Wnioskowana kwota dofinansowania/ kwota dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego – 100 000,00 zł.