Gmina Biała złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wniosek o dofinansowanie w ramach RPO Województwa Łódzkiego instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców. W sumie zainteresowanych jest

258 właścicieli posesji w naszej gminie. Zaprojektowane instalacje mają dać łączną moc 1180 kW energii odnawialnej, średnio po ok. 4,6 kW na posesję. Wkład własny mieszkańców – wszystkich zainteresowanych łącznie – do montażu tych instalacji ma wynosić 1 978 305,20 zł (średnio: ok. 7700 zł na instalację na jednej posesji), a dofinansowanie unijne ma wynieść 5 711 056,88 (średnio: ok. 22 130 zł do instalacji na jednej posesji). Łączna wartość zaprojektowanych instalacji fotowoltaicznych: 7 689 362,08 zł. Rozstrzygnięcie naboru ma nastąpić w połowie br.