Czy zostanie zainstalowany system  odcinkowego pomiaru prędkości na dk 74j? W Urzędzie Gminy Biała odbyło się spotkanie w sprawie bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 74. W spotkaniu uczestniczyli:

Michał Mostowski – Łódzki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego,

Paweł Onisk z Delegatury Centralnej GITD,

Maciej Gawęda – Oddział Sieradz, WITD w Łodzi,

Zbigniew Polek – Komendant Powiatowy Policji w Wieluniu,

Wiesław Muszyński – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Wieluniu,

Rafał Płóciennik – Komendant Komisariatu Policji w Białej,

Bogusław Orzeł – Oddział Łódź/Rejon Wieluń GDDKiA,

Andrzej Stępień – Starosta Wieluński,

Małgorzata Pichlak – Przewodnicząca Rady Gminy Biała,

Aleksander Owczarek – Wójt Gminy Biała,

Elżbieta Małasiewicz – Urząd Gminy Biała.

 

Podczas spotkania omówiono stan bezpieczeństwa na kilkukilometrowym odcinku drogi dk 74j biegnącym w granicach Gminy Biała. Szczególnie podkreślono zagrożenie związane z przejazdem samochodów do węzła Wieluń drogi S-8 w Walichnowach. Wskazano na zamontowanie siedmiu znaków aktywnych D-6 i równoczesne doświetlenie tych siedmiu przejść dla pieszych, wspomniano o potrzebie dobrego doświetlenia całego pasa drogowego. Pan Bogusław Orzeł poinformował o zamiarze przebudowy drogi dk74j na odcinku od zjazdu z obwodnicy Wielunia do skrzyżowania w Walichnowach. Przebudowa jest planowana na przestrzeni  roku 2020.

Przede wszystkim jednak rozmawiano o potrzebie i możliwościach zainstalowania odcinkowego pomiaru prędkości, celem wymuszenia na kierowcach jazdy zgodnej z dozwoloną prędkością przez teren Gminy Biała. Przedstawiciele GITD twierdzili, że istnieje duża szansa na montaż sytemu pomiarowego. Wniosek Wójta Gminy Biała jest w czołówce wniosków rozważanych do montażu takiego systemu. Koszt jego zainstalowania ma wynosić ok. 800 tyś zł. Inspekcja transportu czeka na pozyskanie na ten cel środków unijnych. Przedstawiciele GITD wskazywali również na potrzebę znalezienia miejsca na wagę najazdową dla pojazdów ciężarowych, które często są przeładowane.