W dniach 20 – 21 stycznia br. Wójt Gminy Biała gościł na zaproszenie Wójta Gminy Czarna , pow. dębicki w tamtejszej gminie. Była to rewizyta, w odpowiedzi na obecność delegacji z Czarnej

w naszej gminie w roku ubiegłym. W ramach wizyty odbyła się prezentacja Gminy Czarna, jej zwiedzanie oraz odbyły się rozmowy robocze. Wymieniono się doświadczeniami w zarządzaniu gminą,
w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, w prowadzeniu inwestycji, we współpracy ze strażami ochotniczymi, z kołami gospody wiejskich, w funkcjonowaniu urzędu gminy oraz innymi.

Wójt Aleksander Owczarek gościł również na zebraniu sprawozdawczym tamtejszej OSP Głowaczowa. Padły ustne deklaracje o możliwości podpisania umowy partnerskiej. Dodatkowym akcentem było nawiązanie kontaktu z Gminą Wiązowna k. Warszawy, której przedstawiciele również gościli
w Czarnej.

Atrakcją wizyty był koncert noworoczny, który Gmina Czarna organizuje corocznie dla swych mieszkańców. W koncercie wzięła udział orkiestra filharmonii w Katowicach pod batutą Krzesimira Dębskiego i towarzyszący jej znakomici soliści.

Od lewej: Wójt Gminy Czarna – Józef Chudy, Przewodnicząca Rady Gminy Czarna - Aneta Feret – Kłys, Wójt Gminy Biała – Aleksander Owczarek w czasie roboczej rozmowy.

Wójt Aleksander Owczarek na zebraniu sprawozdawczym OSP Głowaczowa w Gminie Czarna