Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Łodzi przypomina, że na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2009 r. utworzono 9 odrębnych funduszy promocji produktów rolno - spożywczych.