Wójt Gminy Biała informuje, że w dniu 29 grudnia 2017 r. (piątek) kasa w Urzędzie Gminy Biała będzie czynna w godzinach od 7.00 do 10.15. Zmiana uwarunkowana jest czasem pracy Banku Spółdzielczego Biała.

Wójt Gminy Biała informuje, że w dniu 29 grudnia 2017 r. (piątek) kasa w Urzędzie Gminy Biała będzie czynna w godzinach od 7.00 do 10.15. Zmiana uwarunkowana jest czasem pracy Banku Spółdzielczego Biała.

WÓJT

Aleksander Owczarek