Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach Oddział w Kościerzynie oraz Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego Wieluń zapraszają na szkolenie: "Rachunkowość Rolna" oraz

Ubezpieczenia społeczne oraz majątkowe - KRUS".

Szkolenie odbędzie się w dniu 6 listopada 2017 r. (poniedziałek) o godz. 1000 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej.

Szkolenie poprowadzą: Natalia Drewniak - główny specjalista ds. ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym Oddział w Kościerzynie ŁODR zs. w Bratoszewicach oraz Piotr Wróbel - przedstawiciel KRUS - przedstawiciel KRUS.

Bliższych informacji udziela Pani Agnieszka Trojak, tel. 517 738 526.