Wykonawca robót, firma BUD-MAR Marcin Augustyniak informuje, że w miesiącach: październik i listopad 2017 r. będą trwały prace utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód

istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - rzeka Pyszna (powiaty: wieluński i wieruszowski).

Prace będą polegały na: wycince zakrzaczeń, mechanicznym wykaszaniu skarp i dna, hakowaniu.

Prace będą realizowanie na szerokości do 3 metrów od rzeki.