Gmina Biała posiada dwie hydrofornie, dzięki którym zaopatruje mieszkańców w wodę. Ulokowane one są w miejscowościach Naramice i Poręby. W miesiącu październiku br. zostały one wyposażone

w kompleksowe systemy zabezpieczeń. W budynkach hydroforni zainstalowane zostały systemy antywłamaniowe i alarmowe, które sygnały o wszelkich zdarzeniach niepożądanych przekazują po odpowiednich łączach do właściwych adresatów. Zainstalowane zostały również systemy monitoringu wizualnego. Kamery pracujące całodobowo przekazują obrazy z terenów hydroforni, które są dostępne na stanowiskach monitorowania. Zabezpieczone zostały również same studnie z pompami głębinowymi. Dostęp do zarządzania systemem posiadają upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Biała.

Koszt instalacji zintegrowanych systemów zamknął się kwotą 24 000,- zł. Mające miejsce w ostatnim czasie włamania do hydroforni oraz próby kradzieży i kradzieże sprężarek uzmysłowiły niezwłoczną potrzebę dokonania zabezpieczeń. Usunięto tym samym kilkunastoletnie zaniechanie. Na obowiązek właściwego zabezpieczenia obszaru ujęcia wody dla ludności wskazuje ustawa o ochronie osób i mienia, która obowiązuje od 1997 r.

Obrazy z kamer w Naramicach