Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach ma zaszczyt zaprosić Państwa na promocyjno-handlową wystawę rolniczą, na terenie ŁODR oddział w Piotrkowie Trybunalskim.

PLAKAT-Rol-Szansa-2017

e-zaproszenie-Rol-Szansa-2017