Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 468/2017 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami, tłoczniami ścieków

wraz z zasilaniem energetycznym tłoczni dla miejscowości: Biała Rządowa, Biała Parcela, Biała Pierwsza, Biała Druga, Biała Kopiec, Łyskornia - gmina Biała.