W załączeniu komunikaty Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące potwierdzenia nowych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF). W związku z aktualną niekorzystną sytuacją

epizootyczną w zakresie afrykańskiego pomoru świń, polegającą na wystąpieniu w miesiącu czerwcu 13 ognisk afrykańskiego pomoru świń w stadach trzody chlewnej  na terenie województw podlaskiego, lubelskiego i mazowieckiego, jak również możliwością przeniesienia wirusa afrykańskiego pomoru świń w głąb kraju, zachodzi potrzeba podjęcia działań o  charakterze ochronnym w odniesieniu do stad świń na terenie woj. łódzkiego.

W roku 2017 potwierdzono już 17 nowych ognisk ww. choroby zakaźnej. Proszę o przekazywanie komunikatów oraz wszelkich materiałów informacyjnych, ulotek dotyczących ASF hodowcom trzody chlewnej na terenie powiatu wieluńskiego i pajęczańskiego.

Z wyrazami szacunku

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wieluniu
z up. lek. wet. Andrzej Derkowski
z-ca PLW w Wieluniu
tel. 694 191 266