Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej

w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, organizowanego w dniu   04.07.2017 r. w godz. 12:30 -15:00 w Urzędzie Gminy Biała, Biała Druga 4b, 98-350 Biała, sala posiedzeń I piętro.

Zakres udzielanych konsultacji w ramach Mobilnego Punku Informacyjnego obejmuje m.in.:

- środki na otwarcie działalności gospodarczej,
- dotacje i pożyczki na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej,
- wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
- konsultacje na etapie przygotowania projektu,
- konsultacje na etapie realizacji projektu.