W dniu 18 czerwca 2017 r. w Komornikach, gm. Mokrsko odbyły się Międzygminne Zawody Sportowo – Pożarnicze, w którym brały udział trzy gminy z powiatu wieluńskiego:

Biała, Mokrsko i Skomlin.
Z gminy Biała w zawodach wzięły udział następujące drużyny:
Grupa męska - senior: OSP Biała, OSP Młynisko, OSP Brzoza, OSP Łyskornia, OSP Naramice, OSP Wiktorów i OSP Zabłocie.
Grupa żeńska - senior: OSP Naramice
Grupa - MDP chłopcy: OSP Biała, OSP Młynisko, OSP Brzoza, OSP Łyskornia i OSP Zabłocie.
Grupa - MDP dziewczęta: OSP Młynisko.
Jednostki rywalizowały w sztafecie pożarniczej i ćwiczeniach bojowych.

Po zaciętej walce rywalizacja drużyn jednostek OSP z terenu naszej gminy zakończyła się następującymi wynikami:

Drużyny męskie:
I     – OSP Naramice (101.75)
II     – OSP Zabłocie (101.80)
III     – OSP Biała (105.60)
IV     – OSP Młynisko (109.35)
V     – OSP Wiktorów (116.68)
VI     – OSP Brzoza  (127.25)
VII     – OSP Łyskornia (nie ukończyła)

Drużyny żeńskie:
I     – OSP Naramice (138.95)

MDP chłopcy:
I     – OSP Biała (93.40)
II     - OSP Młynisko (95.70)
III    - OSP Zabłocie (105.60)
IV    - OSP Brzoza (113.20)
V     - Łyskornia (133.60)

MDP dziewczęta:
I     - OSP Młynisko (107.90)

Zawody przebiegały w miłej i spokojnej atmosferze. Każda z drużyn pokazała hart ducha i zaciętą rywalizację sportową.

Niniejsze zawody stanowią eliminacje gminne do powiatowych zawodów sportowo – pożarniczych, które odbędą się w dniu 9 września 2017 r. w gminie Czarnożyły.
Do zawodów powiatowych zakwalifikowały się następujące drużyny: męska OSP Naramice, żeńska OSP Naramice, MDP chłopcy OSP Biała i MDP dziewczęta OSP Młynisko.

2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77