Szanowni Państwo, Mieszkańcy, Partnerzy Społeczni i Gospodarczy Gminy oraz wszyscy zainteresowani rozwojem Gminy Biała a także wszystkich gmin regionu ziemi wieluńskiej! Zapraszamy do uczestnictwa

w procesie konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Regionu Ziemi Wieluńskiej na lata 2023-2030.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 10.07.2024r. do 15.08.2024r.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone poprzez zbieranie uwag i opinii z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.

Prosimy o przesłanie uwag i opinii za pomocą przygotowanego formularza elektronicznego, do którego zostaną Państwo przekierowanie po kliknięciu w poniższy link:

https://forms.office.com/e/218vyskR6w

W przypadku chęci złożenia uwag osobiście, w siedzibie Urzędu Gminy Biała, pokój nr 8 (adres: Biała Druga 4b, 98-350 Biała) dostępny jest formularz w wersji papierowej.

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w formie sprawozdania z konsultacji społecznych i zamieszczone na stronie internetowej  Starostwa Powiatowego w Wieluniu oraz na stronie internetowej Gminy Biała.

Wójt Gminy Biała

Grzegorz Mielczarek

Pobierz załącznik: Informacja o konsultacjach.pdf

Pobierz załącznik: FORMULARZ DO ZGŁASZANIA UWAG.docx

Pobierz załącznik: Projekt_Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Regionu Ziemi Wieluńskiej na lata 2023-2030.pdf

Pobierz załącznik: Załącznik 1 do Strategii - Działanie rekomendowane przez JST.pdf

Pobierz załącznik: Klauzula RODO.pdf