Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Białej zapraszają w okresie wakacyjnym dzieci w wieku 6-10 na różnorodne, bezpłatne zajęcia. Ilość miejsc ograniczona, zapisy pod

numerem telefonu podanym na plakatach.