W niedzielę 23 czerwca 2024 r. w Młynisku odbył się XVII Przegląd Orkiestr Dętych Biała-Młynisko 2024. Organizatorami wydarzenia byli: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej, Starostwo Powiatowe w Wieluniu,

Ochotnicza Straż Pożarna w Młynisku, Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Młynisku oraz Ludowy Zespół Sportowy w Młynisku.

Uroczystość rozpoczęła się przemarszem orkiestr pod scenę i wspólnym odegraniem utworu Haliny Kunickiej „Orkiestry Dęte” pod batutą kapelmistrza Orkiestry Dętej „Vivo” GOKiS Biała Pana Mariusz Pałki.

Uroczystego otwarcia Przeglądu dokonali Wójt Gminy Biała Grzegorz Mielczarek oraz Starosta Powiatu Wieluńskiego Maciej Bryś. W wydarzeniu wzięli udział również Wicestarosta Powiatu Wieluńskiego Krzysztof Dziuba, Wójt Gminy Skomlin Grzegorz Maras, Sekretarz Gminy Biała Henryka Stempień, Przewodniczący Rady Gminy Biała Zbigniew Kupski, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Biała Zdzisław Suwara, Radni i Sołtysi gminy Biała oraz Dyrektor Publicznego Przedszkola w Młynisku Donata Kostrzewa z gronem pedagogicznym, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Młynisku Joanna Wątroba z gronem pedagogicznym.

Na scenie zaprezentowały się cztery orkiestry z Powiatu Wieluńskiego: Orkiestra Dęta „Vivo” GOKiS Biała, Czarnożylska Orkiestra Dęta, Orkiestra Dęta OSP Skomlin, Orkiestra Dęta OSP Wierzchlas. Każda z nich zagrała po pięć utworów prezentując wysoki poziom umiejętności.

Przegląd nie miał charakteru konkursu. Wszystkie orkiestry otrzymały z rąk Wójta Gminy Biała Grzegorza Mielczarka, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej Katarzyny Pichlińskiej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Biała Zdzisława Suwary pamiątkowy dyplom, statuetkę oraz nagrodę pieniężną.

Oprócz orkiestr swoje umiejętności artystyczne przedstawiły przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Młynisku, uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Młynisku oraz dziewczęta z sekcji muzycznej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Białej prowadzonej przez Panią Sandrę Stochmiałek.

Podobnie jak w zeszłym roku imprezie towarzyszyła akcja charytatywna. Tym razemu zbiórka odbyła się na rzecz ciężko chorego mieszkańca gminy Biała Mateusza Węgrzyckiego. Zaangażowało się w nią wiele osób z terenu gminy Biała i nie tylko. Na ogromne słowa uznania zasługuje społeczność Młyniska, która zorganizowała kiermasz ciast, loterię fantową oraz licytację mebli i innych wartościowych rzeczy przekazanych przez darczyńców. Miejscowa grupa motocyklistów „Moto Ziomki” włączyła się do akcji proponując za symboliczną opłatą do puszki przejazd motorem. Miły gest poczyniła również Orkiestra Dęta OSP Wierzchlas przekazując swoją nagrodę na leczenie mieszkańca naszej gminy.

Całą uroczystość dopełniły atrakcje dla dzieci w postaci dmuchańców i punkty gastronomiczne cieszące się ogromnym zainteresowaniem.

Na zakończenie Przeglądu odbyła się zabawa taneczna.

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc przy organizacji wydarzenia.

1
2
4
5
6
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
33
34
35
36
37
38
39
40
41
44
46
52
57
61
65
66
68
69
71
78
80
90
92
96
97
99
100
102
104
105
106
107