W dniu 30 czerwca 2024 w godz. od 930  do 15 odbędą się Ziemniaczane Warsztaty Polowe na terenach ŁODR Oddział w Kościerzynie. W programie m.in. wykład, kolekcje polowe odmian ziemniaków,

kukurydzy i słonecznika, doradztwo i konsultacje.