W związku z podjęciem uchwały o sporządzeniu planu ogólnego gminy Biała oraz licznymi pytaniami mieszkańców dotyczącymi składania wniosków o zmianę

w planie informujemy, że w dniu 19 czerwca 2024 r. (środa)  o godz. 16.15 w Urzędzie Gminy Biała, pokój nr 17 odbędzie się spotkanie informacyjne z panią Karoliną Reczulską, wykonawcą planu ogólnego gminy Biała. Podczas spotkania możliwa będzie dyskusja i zadawanie pytań.

Serdecznie zapraszamy