W dniu 5 kwietnia 2024 r. Gmina Biała podpisała umowę na roboty budowlane pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biała Pierwsza i Biała-Kopiec w Gminie Biała”. Wartość inwestycji po postępowaniu przetargowym wyniosła: 5 947 000,00 zł.

Zakończenie robót przewidziane jest do dnia 5 października 2025 r.

W dniu 29 kwietnia 2024 r. Gmina Biała podpisała umowę na roboty budowlane pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Biała – miejscowość Łyskornia”. Wartość inwestycji po postępowaniu przetargowym wyniosła: 6 666 000,01 zł. Zakończenie robót przewidziane jest do dnia 29 września 2025 r.

W ramach inwestycji powstanie sieć kanalizacyjna grawitacyjna o długości ok. 5,3 km wraz z czterema tłoczniami ścieków. Wykonane zostaną również przyłącza o łącznej długości 1,7 km.

Na realizację wyżej wymienionych inwestycji Gmina Biała otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych” - 11 960 352,21 zł.

Gmina Biała w ramach PROW na lata 2014-2020 złożyła wniosek pn.: ”Przebudowa zbiorników wodnych w miejscowościach Naramice i Rososz”. Projekt polega na poprawie gospodarki wodnej, tj. zwiększeniu retencji wody w miejscowościach Naramice i Rososz w gm. Biała poprzez przebudowę istniejących zbiorników wodnych. Całkowita wartość projektu: 376 247,04 zł. Wnioskowane dofinansowanie: 373 787,00 zł. Projekt uzyskał pozytywną ocenę i wyłoniony został do dofinansowania. Podpisano umowę o przyznaniu pomocy. Realizacja robót planowana na lata 2024 - 2025.

W ramach środków budżetu Województwa Łódzkiego Gmina Biała złożyła wniosek oraz otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Biała-Kopiec, działka Nr 111/2” polegającego na jego odmuleniu, formowaniu i regulacji skarp i nasypów. Podpisano umowę dotacji. Kwota dotacji: 150 000,00 zł. Całkowity koszt robót dla zadania: 187 771,63 zł. Realizacja robót planowana jest na rok 2024.

Dnia 30 kwietnia 2024 r. Gmina Biała reprezentowana przez Wójta Gminy Biała Aleksandra Owczarka, podpisała trzy umowy o udzieleniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Są to pierwsze umowy o udzielenie dotacji pozyskanej przez gminę Biała ze środków Rządowego Program Odbudowy Zabytków. W ramach Programu Gmina Biała pozyskała ponad 1 milion osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych na ratowanie cennych i jakże wartościowych zabytków z terenu gminy Biała.
Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Piotra w okowach w Białej przyznano 391 831,27 zł, gdzie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie przeprowadzone zostanie zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie badań, prac konserwatorskich i restauratorskich przy ołtarzu głównym kościoła parafialnego pw. św. Piotra w okowach w Białej” obejmujące wykonanie badań oraz prac konserwatorskich i restauratorskich przy ołtarzu głównym kościoła parafialnego pw. św. Piotra w okowach w Białej. Termin wykonania zadania Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marii Magdaleny w Łyskorni przyznano 416 500,00 zł, gdzie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie przeprowadzone zostanie zadanie inwestycyjne pn. „Ratownicze prace budowlane w obrębie drewnianej konstrukcji ścian zewnętrznych kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Łyskorni” obejmujące prace remontowo-konserwatorskie dotyczące elementów elewacyjnych kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Łyskornia z 1660 r. oraz prace badawcze, remontowe i renowacyjne dotyczące stolarki okiennej i drzwiowej.
Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Rocha w Naramicach przyznano 279 471,51 zł, gdzie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie przeprowadzone zostanie zadanie inwestycyjne pn. „Konserwacja ołtarza bocznego w kościele parafialnym pw. św. Wszystkich Świętych
w Naramicach” obejmujące konserwację zabytkowego ołtarza znajdującego się we wnętrzu kościoła parafialnego pw. św. Wszystkich Świętych w Naramicach.