Wójt Gminy Biała informuje, że w dniu 6 maja 2024r. Urząd Gminy Biała będzie czynny do godziny 1400