Urząd Gminy Biała informuje, że na stronach Biuletynu Informacji Publicznej ogłoszony został konkurs stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej.

Szczegółowe informacje znajdują się Ogłoszeniu o konkursie.

https://www.biala.finn.pl/bipkod/34935834