Grupa Motocyklowa Biała informuje, że tegoroczne rozpoczęcie sezonu motocyklowego odbędzie się w dniu 12 maja 2024 r. Tradycyjnie Msza św. w kościele Św. Piotra w okowach w Białej oraz parada motocykli.