27 marca br. o godz. 10.00 rozpoczęła się sesja Rady Gminy Biała, która w porządku obrad miała m.in. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024. Radni na posiedzeniu Komisji Gospodarczej

dzień przed sesją zaakceptowali projekt uchwały zmieniającej budżet. Na sesji RG Biała podnieśli jednak zasadność zwiększenia wydatków o 70 tyś. zł na przebudowę drogi gminnej publicznej nr 117121E  na działce nr ew. 304 i 489 obręb Biała Rządowa (Dziadownia). Ostatecznie nie wyrazili na to zgody.  Zwiększenie wynika z konieczności zmian rozwiązań technicznych projektu przebudowy drogi ze względu na sąsiedztwo ogrodzenia związanego z nieruchomością  na działce nr 317/1. Właściciele tej nieruchomości w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku zagospodarowywali działkę i jej sąsiedztwo zgodnie z wydaną wtedy przez Kierownika Urzędu Rejonowego w Wieluniu decyzją na rozbudowę budynku mieszkalnego. Problem w tym, że nie został wtedy zweryfikowany podkład geodezyjny (mapa do celów projektowych), na którym wykonano projekt rozbudowy. A jak się okazuje ów projekt pozwalał wybudować ogrodzenie na działce w/w drogi gminnej. Jedynym racjonalnym rozwiązaniem jest wykonanie przebudowy drogi wg zmian technicznych w projekcie przez dodanie odpowiednich konstrukcji wsporczych dla istniejącego ogrodzenia, co zapewni bezpieczeństwo przy korzystaniu z drogi. Oddzielną sprawą jest dojście do zaktualizowania sytuacji własnościowej dotyczącej pasa drogowego w sąsiedztwie tej nieruchomości. Gmina ma tu prawo wnieś roszczenia
w stosunku do skarbu państwa.

Proponowane przez Wójta rozwiązanie jest najbardziej racjonalne dla Gminy, dla użytkowników drogi i dla obecnych właścicieli w/w nieruchomości na działce nr 317/1, sąsiadującej z przedmiotową drogą. Niestety Radni nie odstąpili od swojego nastawienia nieakceptującego proponowane rozwiązanie. Sesja została przerwana, by Skarbnik Gminy mogła zmienić projekt uchwały i wznowiona dnia następnego.

Po wznowieniu obrad w dniu 28 marca br. emocjonalne podejście radnych dalej miało miejsce. Podejrzewano, że poprawka do budżetu polegająca na usunięciu kwoty 70 tyś. zł jest źle dokonana. Radni wdali się w swoje analizy treści właściwych załączników w duchu braku zaufania do Wójta i Skarbnika. Najaktywniejsi w tym byli: Pani Radna Maciejewska i Pan Radny Woszczyk. Wójt ze zdziwieniem stwierdził, że Państwo Radni na koniec kadencji uczą się rozumienia treści uchwały budżetowej i treści załączników jej towarzyszących. Ostatecznie uchwała została podjęta zgodnie z przygotowaną poprawką (bez zwiększenia o 70 tyś. zł wydatków na przebudowę drogi).

Decyzja ta powoduje zablokowanie przebudowy przedmiotowej drogi. Odstąpienie od dalszej realizacji naraża Gminę na konsekwencję kary, wynikającą z zapisów umowy z Wykonawcą. Wójt przypomniał radnym, że dużo większe skutki wywołała dla gminy w roku 2017 i 2018 r. naprawa drogi w Górach Świątkowskich, gdzie miał miejsce porównywalny problem natury prawno-właścicielskiej i Gmina Biała dokonała wtedy nakładów na 260. metrowym odcinku drogi należącym do Gminy Lututów, która nie była zainteresowana naprawą tej drogi. Dzisiejsza wartość tych nakładów to ok. 200 tyś. zł. Nie przeszkadzało to wtedy radnym. Podobnie, gdy Starostwo nie chciało i nie rozliczyło korekty finansowej (90 tys. zł), która Gmina Biała uregulowała za błąd Starostwa popełniony w postępowaniu przetargowym przy wspólnej zespolonej inwestycji (kanalizacja i droga w Biała-Kopiec).

W sprawach różnych wróciła sprawa zablokowania włączenia zakresu projektowego kanalizacji w Białej Rządowej, Białej Klapce i Kopydłowie. Pani Radna Bakota histeryzując obłudnie twierdziła, że to ona jest poszkodowana przez ,,pomówienia wójta’’, a nie mieszkańcy, którzy będą musieli kolejne lata czekać na nowy projekt i budowę kanalizacji. Próbowała wspierać ją Pani Radna Pichlak, która swoją wypowiedzią potwierdza, że blokowanie projektu kanalizacji jednak miało miejsce. Wynika to z zapytania Pani Radnej Pichlak: dlaczego gmina nie weszła na ścieżkę przymusu administracyjnego. Pytając tak – radna jest świadoma, że blokowanie miało miejsce.

Link do nagrań LXIII sesja Rady Gminy Biała i Wznowienie obrad - LXIII sesja Rady Gminy Biała: https://www.biala.finn.pl/bipkod/19808928