5 marca 2024 r w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi odbyło się uroczyste podpisania nowej umowy ramowej na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju

 na lata 2023-2027 między Lokalną Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” a Zarządem Województwa Łódzkiego.

Zarząd Województwa Łódzkiego podpisał umowę ze Stowarzyszenie LGD „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” którą, reprezentowali Prezes LGD Pani Agnieszka Wasińska i Skarbnik Pani Anna Nowak. Nowa umowa gwarantuje LGD finansowanie planowanych w Lokalnej Strategii Rozwoju na dalsze lata działań, a kwota tego finansowania to 2 162 500,00 EURO (ponad 8 milionów złotych).

LSR realizowana będzie na obszarze 10 gmin: Biała, Brąszewice, Brzeźnio, Czarnożyły, Mokrsko, Ostrówek, Skomlin, Wieluń, Wróblew i Złoczew.

Zarządowi LGD „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” należą się wielkie gratulacje. Wzorowo przeprowadził otwarte konsultacje i wzorowo opracował strategię rozwoju  na lata 2023 – 2027.

Przypomnijmy, że równoległe starania o środki na działania rozwojowe czyniło zawiązane stowarzyszenie: LDG Porozumienie Trzech Powiatów. Konsultacje prowadzono tu w pewnym ukryciu, bez otwierania się na całość społeczności gminnych (w Gminie Biała brały w nich udział tylko Panie Radne z Białej Rządowej, Pan Radny z Naramic i przedstawiciele OSP w Białej), a powstała strategia nie zyskała wystarczającej liczby punktów i tym samym nie została rekomendowana do dofinansowania.

Poniżej w załączniku - zrealizowane projekty w Gminie Biała z udziałem LGD „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” w minionym okresie finasowania.

Link do informacji dot. podpisania umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność