Wójt Gminy Biała informuję, że od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r.  w Urzędzie Gminy Biała przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do

produkcji rolnej :

    • pokój Nr 14 – sołectwa : Biała Pierwsza, Biała Druga, Biała Kopiec, Brzoza

    • pokój Nr 15 – sołectwa : Biała Rządowa, Biała Parcela, Kopydłów, Łyskornia, Janowiec, Naramice, Radomina, Rososz, Śmiecheń, Zabłocie

    • pokój Nr 16 – sołectwa : Młynisko Pierwsze, Młynisko Wieś, Wiktorów.

Nowy druk wniosku, formularze i oświadczenia dostępne będą w Urzędzie Gminy Biała bądź w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Biała w zakładce Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.

Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne wypełnienie wniosków i oświadczeń.  Na wniosku należy umieścić dopisek z numerem telefonu do kontaktu.

W 2024 roku obowiązuje jedna stawka zwrotu podatku akcyzowego od paliwa rolniczego i wynosi 1,46 zł na 1 litr oleju napędowego dla wszystkich producentów rolnych.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w miesiącu kwietniu 2024 r. w sposób wskazany w złożonym wniosku.

Załączniki (pliki do pobrania):

    1. Procedura składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego
    2. Wzór wniosku
    3. Oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej
    4. Oświadczenie składającego wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  o użytkowanych lub dzierżawionych gruntach
    5. Zestawienie faktur zakupu oleju napędowego do zwrotu części podatku akcyzowego