W związku z docierającymi do organów Inspekcji Weterynaryjnej informacjami o nielegalnych praktykach w zakresie sprzedaży i transportu zwierząt, które ze względu na stan zdrowia lub stan fizjologiczny nie kwalifikują

się do transportu, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wieluniu informuje jak niżej.