Na stroni BIP Urzędu Gminy Biała została opublikowana informacja dotycząca wyników konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2023 w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Szczegóły na stronie BIP Urzędu Gminy Biała.